Zalety ocieplania celulozą

Ocieplenie celulozą posiada wiele zalet. Do najważniejszych należą:

Ochrona przed zimnem

Materiał termoizolacyjnyOcieplenie celulozą posiada bardzo dobre własności izolacyjne. Dzieje się tak dzięki dużej ilości powietrza zamkniętego w warstwie (70 ÷ 80% objętości). Powietrze znajduje się zarówno wewnątrz włókien, jak i w przestrzeni między włóknowej. Dzięki temu, że celuloza umożliwia wymianę gazową, nie zatrzymuje także nadmiaru wody, która znacznie obniża skuteczność izolacyjną materiałów.

Zabezpieczenie przed pleśnią i grzybami

Wypełnienie celulozą zdjęcie 1

 

Dzięki zawartości związków boru celuloza nie tylko sama nie ulega biodegradacji, ale także powstrzymuje rozpoczęty już proces rozwoju pleśni i grzybów na konstrukcjach drewnianych. Dlatego celuloza pozwala na rezygnację ze stosowania folii paroizolacyjnej. Nawet w przypadku zawilgocenia izolacji aż do momentu jej ponownego wyschnięcia, możemy być pewni, że żadne szkodliwe mikroorganizmy nie będą mogły się rozwinąć. Higroskopijne włókna materiału izolacyjnego pochłaniają wilgoć z powierzchni konstrukcji i szybko odprowadzają ją z warstwy izolacyjnej. Przyspieszone odparowywanie wilgoci z powierzchni konstrukcji metalowych działa antykorozyjnie. Materiał izolacyjny nie jest środowiskiem sprzyjającym gryzoniom i insektom.

Ognioodporność

Celuloza jest zaliczana do grupy materiałów trudnopalnych i nierozprzestrzeniających ognia. Co ważne, w przypadku zagrożenia pożarem, zdolność materiału izolacyjnego do zapobiegania zapaleniu się konstrukcji jest ważniejsza niż sama jego odporność na ogień. Celuloza nie spala się i nie ulega topnieniu. Materiał zwęgla się z szybkością 5 ÷ 15 cm grubości warstwy na godzinę, nie wydzielając żadnych substancji trujących. Doświadczenia wykazały, że temperatura wewnątrz zwęgliny wynosi 90 ÷ 95 °C. Ta właściwość stosowanego przez nas materiału izolacyjnego ochrania konstrukcje budynku, ponieważ drewno zapala się przy temperaturze około 200 ÷ 300 °C, a stal zaczyna tracić swoje właściwości konstrukcyjne powyżej 300 °C.

Wypełnienie materiałem izolacyjnym zdjęcie 2

Ochrona przed hałasem

Duża izolacyjność akustyczna celulozy pozwala na szerokie zastosowanie tego materiału do wypełniania ścianek działowych, wygłuszania stropów, a nawet do ekranów akustycznych.

 

Ekologiczność materiału

Technologia produkcji włókien celulozowych przeciwdziała degradacji środowiska naturalnego m.in. poprzez wtórne wykorzystanie jako surowca papieru makulaturowego. Ilość energii potrzebna na wyprodukowanie 1m3 materiału izolacyjnego jest 30-krotnie mniejsza niż do wytworzenia takiej samej ilości wełny mineralnej lub szklanej. Materiał izolacyjny na bazie celulozy nie zawiera dodatkowo substancji szkodliwych, a jego główne składniki tj. celuloza i związki boru są w pełni ekologiczne. Ponadto, z uwagi na możliwość wykorzystania jako surowca opakowań po materiale izolacyjnym i nie powstawanie innych odpadów w procesie produkcji, jest to produkt bardzo przyjazny środowisku, którego produkcja nie generuje szkodliwych odpadów. Żywotność materiału izolacyjnego jest nieograniczona. Celuloza może być odzyskiwana i ponownie użyta po procesie recyklingu. Producent gwarantuje zachowanie podstawowych właściwości materiału przez przynajmniej 10 lat.

Jak działa ocieplenie celulozą?

Ocieplenie celulozą to ocieplenie ekologicznym materiałem termoizolacyjnym z celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych związków boru. W swoim składzie celuloza nie posiada lepiszcza. Ma postać luźnych włókien w kolorze szarym, a jej właściwości termoizolacyjne wynikają z jej podstawowych cech.

Strukturalna budowa włókien, ich porowata powierzchnia oraz gąbczasta struktura stanowią podstawę skuteczności materiału. Celuloza ma zdolność podciągania kapilarnego, wiązania wilgoci oraz równoważenia jej stężenia. Ocieplenie celulozą to zastosowanie izolacji, która dzięki przestrzennej konstrukcji losowo zorientowanych włókien "oddycha".

Dlaczego ocieplenie celulozą jest lepsze od np. ocieplania bazaltem?

W przypadku materiałów termoizolacyjnych o budowie strukturalnej w postaci prętów o gładkiej powierzchni ścian włókien takich jak w bazalt czy szkło mamy do czynienia z izolacją, która nie wiąże wilgoci, nie "oddycha" i jest "przewiewna". Z powodu tych niedoskonałości podobne materiały wymagają stosowania bariery antydyfuzyjnej w postaci np. folii paroizolacyjnej. To z kolei stwarza problem koncentracji wilgoci. A wilgoć w pomieszczeniach wymaga dodatkowej wentylacji. Bez wentylacji, wilgoć w warstwie izolacyjnej znacznie obniża skuteczność izolacyjną materiału. Celuloza pozwala uniknąć podobnych problemów. Dzięki temu, że umożliwia wymianę gazową, w sposób naturalny wyrównuje różnice stężeń i nie zatrzymuje w warstwie nadmiaru wody.

Ta właściwość fizykochemiczna w praktyce pozwala na uzyskanie lepszych efektów izolacyjnych niż wynika to z wartości współczynnika przewodzenia ciepła i wyliczeń teoretycznych. Potwierdzeniem tego są doświadczenia przeprowadzane w Kolorado w USA na dwóch identycznych domach różniących się tylko rodzajem materiału użytego do termoizolacji. Dom ocieplony materiałem celulozowym potrzebował w skali roku o 27% mniej energii na utrzymanie temperatury wnętrza 20°C niż dom ocieplony wełną szklaną.

Dokumenty

Ekologiczne i zdrowe ocieplenie

Poznaj naszą ofertę

ocieplanie pianką

Ocieplanie pianką PUR
(poprzez natrysk)

Nasze pianki PUR to gwarancja trwałej, najwyższej jakości izolacji cieplnej budynku, która zapewni mu doskonałą ochronę na wiele lat.

ocieplanie granulatem

Ocieplanie metodą wdmuchiwania granulatem wełny

Granulat wełny mineralnej to gwarancja suchej, niekurczącej się izolacji na ścianie, poddaszu czy w konstrukcji dachowej. Produkt o doskonałych właściwościach.

ocieplanie celulozą

Ocieplanie metodą wdmuchiwania granulatem celulozy

Granulat z celulozy nie tylko skutecznie chroni budynek przed utratą ciepła, ale również przed pleśnią i grzybami oraz rozprzestrzenianiem się ognia.