Włókna celulozowe

 

Materiał termoizolacyjny

 

Ekologiczny materiał termoizolacyjny w postaci luźnych włókien w kolorze szarym bez lepiszcza o składzie celulozy odzyskanej z makulatury i uwodnionych związków boru. Właściwości termoizolacyjne wynikają z cech podstawowego surowca, z którego jest wytwarzany, czyli celulozy. To dzięki budowie strukturalnej włókien uzyskuje się tak dobre wyniki. Porowata powierzchnia włókna celulozy i jego gąbczasta struktura to podstawa skuteczności tego materiału. Dzięki takiej budowie ma on zdolność podciągania kapilarnego jak również wiązania wilgoci i przemieszczania jej do miejsc, gdzie stężenie wilgoci jest mniejsze. Izolacja termiczna jest przestrzenną konstrukcją losowo zorientowanych włókien - izolacja "oddycha".

Chroni przed zimnem

Materiał termoizolacyjnyBardzo dobre własności izolacji cieplnej uzyskuje się dzięki dużej ilości powietrza zamkniętego w warstwie (70 ÷ 80% objętości) - znajduje się ono tak wewnątrz włókien jak i w przestrzeni międzywłóknowej. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe w materiałach termoizolacyjnych o budowie strukturalnej w postaci prętów o gładkiej powierzchni ścian włókien np. szkło, bazalt są bardziej skomplikowane z uwagi na to, że nie wiążą one wilgoci, nie "oddychają", lecz są "przewiewne". Wymaga to stosowania bariery antydyfuzyjnej w postaci np. folii paroizolacyjnej. Stwarza to problem koncentracji wilgoci wewnątrz pomieszczeń, co narzuca wymóg dodatkowej wentylacji pomieszczeń - w krajach zachodnich powszechnie stosuje się klimatyzację.
Należy pamiętać, iż wilgoć w warstwie izolacyjnej znacznie obniża skuteczność izolacyjną materiału. Toteż im szybciej zostanie ona usunięta z warstwy tym efekt jest lepszy. Celuloza dzięki temu, że umożliwia wymianę gazową, w sposób naturalny wyrównuje różnice stężeń i nie zatrzymuje w warstwie nadmiaru wody. Ta właściwość fizyko-chemiczna w praktyce pozwala na uzyskanie lepszych efektów izolacyjnych niż wynika to z wartości współczynnika przewodzenia ciepła i wyliczeń teoretycznych. Potwierdzeniem tego są doświadczenia wykonane w Kolorado - USA na dwóch identycznych domach różniących się tylko rodzajem materiału użytego do termoizolacji. Dom ocieplony materiałem celulozowym potrzebował w skali roku o 27% mniej energii na utrzymanie temperatury wnętrza 20°C niż dom ocieplony wełną szklaną.

Zabezpiecza przed pleśniami i grzybami

Wypełnienie celulozą zdjęcie 1

 

Materiał izolacyjny dzięki zawartości związków boru nie tylko sam nie ulega biodegradacji, ale powstrzymuje rozpoczęty proces rozwoju pleśni i grzybów na konstrukcjach drewnianych. Pozwala to zaniechać stosowania folii paroizolacyjnej, ponieważ w przypadku zawilgocenia izolacji do chwili jej ponownego wyschnięcia nie rozwiną się szkodliwe mikroorganizmy. Higroskopijne włókna materiału izolacyjnego pochłaniają wilgoć z powierzchni konstrukcji i szybko odprowadzają ją z warstwy izolacyjnej. Przyspieszone odparowywanie wilgoci z powierzchni konstrukcji metalowych działa antykorozyjnie. Materiał izolacyjny nie jest środowiskiem sprzyjającym gryzoniom i insektom.

Zabezpiecza przed ogniem 

Wykorzystywany materiał izolacyjny jest zaliczany do grupy materiałów trudnopalnych, nie rozprzestrzeniających ognia. W przypadku zagrożenia pożarem zdolność materiału izolacyjnego do zapobiegania zapaleniu się konstrukcji jest ważniejsza niż sama jego odporność na ogień. Nie spala się on, nie ulega topnieniu, a jedynie zwęgla się z szybkością 5 ÷ 15 cm grubości warstwy na godzinę, nie wydzielając żadnych substancji trujących. Doświadczenia wykazały, że temperatura wewnątrz zwęgliny wynosi 90 ÷ 95 °C. Ta właściwość stosowanego przez nas materiału izolacyjnego ochrania konstrukcje budynku, ponieważ drewno zapala się przy temperaturze około 200 ÷ 300 °C, a stal zaczyna traci swoje właściwości konstrukcyjne powyżej 300 °C.

Wypełnienie materiałem izolacyjnym zdjęcie 2

Chroni przed hałasem

Duża izolacyjność akustyczna celulozy pozwala na szerokie zastosowanie tego materiału do wypełniania ścianek działowych, wygłuszania stropów, a nawet do ekranów akustycznych.

 

Technologia produkcji 

Technologia produkcji włókien celulozowych przeciwdziała degradacji środowiska naturalnego min. poprzez wtórne wykorzystanie jako surowica papieru makulaturowego. Ilość energii potrzebna na wyprodukowanie 1m3 materiału izolacyjnego jest 30-krotnie mniejsza niż do wytworzenia takiej samej ilości wełny mineralnej lub szklanej. Materiał izolacyjny na bazie celulozy nie zawiera dodatkowo substancji szkodliwych, a jego główne składniki tj. celuloza i związki boru są w pełni ekologiczne. Ponadto z uwagi na możliwość wykorzystania jako surowca opakowań po materiale izolacyjnym i nie powstawanie innych odpadów w procesie produkcji jest to produkt bardzo przyjazny środowisku, którego produkcja nie generuje szkodliwych odpadów.

Żywotność materiału izolacyjnego jest nieograniczona. Materiał może być odzyskiwany i ponownie użyty. 

Stosowany przez nas materiał izolacyjny posiada wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski:

  • Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej
  • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
  • Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej
  • Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

Dokumenty

Poznaj naszą ofertę

ocieplanie pianką

Ocieplanie pianką PUR
(poprzez natrysk)

Nasze pianki PUR to gwarancja trwałej, najwyższej jakości izolacji cieplnej budynku, która zapewni mu doskonałą ochronę na wiele lat.

ocieplanie granulatem

Ocieplanie metodą wdmuchiwania granulatem wełny

Granulat wełny mineralnej to gwarancja suchej, niekurczącej się izolacji na ścianie, poddaszu czy w konstrukcji dachowej. Produkt o doskonałych właściwościach.

ocieplanie celulozą

Ocieplanie metodą wdmuchiwania granulatem celulozy

Granulat z celulozy nie tylko skutecznie chroni budynek przed utratą ciepła, ale również przed pleśnią i grzybami oraz rozprzestrzenianiem się ognia.

Ekologiczne i zdrowe ocieplenie